Aktuální

Datalogger na SD kartu

Ve vývoji speciální datalogger na klasickou SD kartu.
Záznamník měřených veličin a stavů s datem a časem události.
Soubory na SD kartě v souborovém systému FAT32 čitelné v obyčejné čtečce SD karet v PC/MAC.
Počet uložených událostí je limitovaný pouze velikostí SD karty, například při měření osmi analogových veličin a osmi binárních stavů každou sekundu bude možný kontinuální záznam po dobu více než 280 dní s 1GB SD kartou.
S dvougigovou kartou rok a půl...

Na každém řádku datum, čas, osm hodnot a osm stavů oddělených středníkem, jednoduché načtení například do Excelu.
Netřeba čtecí software...

Hlasový syntezátor pro Atmel AVR

Ve vývoji řečový modul pro jednočipový procesor, záměrem je přečíst text v daném jazyce, přijatý po komunikační lince (RS232, RS485, I2C...)

Záznam jednoho z prvních pokusů o hláskovou syntézu... Zatím "cesky"
Srozumitelnost není nijak závratná :) Je třeba zapracovat na lepších vzorcích hlásek.
Malá nápověda: zdrojový text v ukázce je "Ahoj Karle, jak se mas, mluvim cesky"

Systém řízení teploty

Ve vývoji je modul pro řízení elektrokotle, který dokáže optimálně řídit vytápěcí stupeň elektrokotle na základě jediné informace - stavu vnitřního bimetalového termostatu.
Aplikace Kálmánova filtru s predikcí a korekcí s respektováním vnější teploty, vnitřní teploty, tepelné setrvačnosti soustavy a domu a jeho tepelné izolace.

Automatický zalévací systém

Modul má po dokončení rozhodnout o potřebě zalévání skleníku (spuštění čerpadla) podle měření vlhkosti půdy v několika hloubkách.

Studiový přepojovač poslechů

Přepínač do 19" racku s jedním vstupem a čtyřmi výstupy pro přepínání poslechových monitorů v nahrávacím studiu. Tlačítkové ovládání, přepínání signálu bistabilními signálovými relé s pozlacenými kontakty s indikací aktivního výstupu. Bistabilní relé ovládány puslně, tzn. cívky relé pod napětím jen v okamžiku přepínání z důvodu zlepšení odstupu rušivých napětí.